Fantasmagorie.org

Opowiadania fantasy i science-fiction

Janusz A. Zajdel

Urodził się w 1938 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był pracownikiem Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Publikował poradniki i prace popularnonaukowe dotyczące bezpieczeństwa radiologicznego. Był działaczem międzynarodowego ruchu SF. Zmarł w 1985 roku.